Start > Vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen

12 april 2013

De bouwsector bevindt zich nog altijd in een neerwaartse spiraal. De overheid doet verwoede pogingen deze spiraal te doorbreken, bijvoorbeeld via de 5e tranche Crisis- en Herstelwet die is vastgesteld op 1 juni 2012. Getracht wordt middels dit experiment de bouwsector een positieve impuls te geven. Bouwplannen die normaliter vergunning gebonden zijn hoeven niet langer te worden getoetst aan Bouwbesluit 2012. Bouwwerken als dakkapellen moeten nog wel voldoen aan Bouwbesluit 2012, alleen hoeft de vergunning niet langer worden aangevraagd bij de gemeente. Gemeenten toetsen alleen nog de welstand en ruimtelijke ordening. De 5e tranche Crisis- en Herstelwet is van kracht sinds 1 oktober 2012 en geldt voor de gemeenten Almere, Delft, Haarlem, Haarlemmermeer, Zoetermeer, Eindhoven en Schijndel.

Artikel 7 Uitvoeringsbesluit Chw

Artikel 7 Uitvoeringsbesluit Chw is voor een periode van 5 jaar van kracht in de eerder genoemde gemeenten. Onder de wet worden de volgende bouwwerken geschaard:

  • Dakkapellen;
  • dakramen, daklichten, lichtstraten en soortgelijke daglichtvoorzieningen;
  • panelen voor elektriciteitsopwekking en collectoren voor warmteopwekking;
  • kozijnen, kozijninvullingen en gevelpanelen;
  • zonweringen, rolluiken, rolhekken en andere luiken;
  • grootschalig tuinmeubilair;
  • sport- en speeltoestellen voor particulier gebruik;
  • erf- en perceelscheidingen en vlaggenmasten.

Conclusie

Natuurlijk zijn niet alle bouwwerken vergunningsvrij, maar wilt u een bouwwerk plaatsen uit bovengenoemde lijst dat niet vergunningsvrij is dan bespaart u wel een hoop rompslomp. Grote hoeveelheden papierwerk hoeven niet meer te worden aangeleverd, want toetsen wordt niet langer gedaan, alleen wordt gekeken naar de welstand en ruimtelijke ordening. Het doel van het experiment is minder werk voor gemeenten, lagere kosten voor aanvragers en een vlotter verlopend proces.

This post was submitted by Maurice.

Tags: