Start > De Nederlandse jeugd hecht nauwelijks waarde aan data back-ups

De Nederlandse jeugd hecht nauwelijks waarde aan data back-ups

28 juni 2013

De zomer is de periode bij uitstek om veel foto’s en video’s te maken en op te slaan op de computer voor de ultieme herinnering aan die prachtige zonnige zomervakantie. Toch zijn deze opgeslagen bestanden minder veilig dan u denkt. De onderstaande gegevens, blijkt uit een grootschalig onderzoek, tonen aan dat ‘de zuinige Nederlanders’ niet bepaald zuinig met hun data omgaan.

Uit recente cijfers van een onderzoek, uitgevoerd door Norman Data Defense Systems, blijkt dat meer dan de helft van de jeugd, leeftijdscategorie 15 tot 29 jaar, nauwelijks aandacht schenkt aan back-ups. Slechts 43% van deze groep ondervraagden hebben reservekopieën van hun data. Dit aantal is laag te noemen in vergelijking met andere landen. Bijvoorbeeld: 62% van de Duitse jongeren heeft een recente back-up beschikbaar, 61% van de Zwitserse jeugd en 58% van de Noorse jeugd.
17 procent van deze leeftijdscategorie (15-29 jaar) heeft geen idee hoe ze een back-up moet maken en ziet niet in wat voor nut het heeft.

Hoe ouder men wordt hoe hoger het besef van waarde van de persoonlijke en/of zakelijke vertrouwelijke documenten/foto’s blijkt.
Er zijn nog altijd meer mannen die bewuster lijken te zijn van het fenomeen back-up dan vrouwen. 24% van alle ondervraagde vrouwen heeft geen idee wat ze met een back-up zouden moeten. Blijkt uit het totale onderzoek in de leeftijd 15 tot 50+ jaar.

Vele mensen denken geen back-up nodig te hebben maar klagen wel steen en been zodra een computer crasht of wanneer er ander soortige schade optreedt. Zodra het gaat om onvervangbaar materiaal, denk hierbij aan trouwfoto’s, geboorte films, administratieve jaaroverzichten of andere data, wordt er regelmatig gegrepen naar een vaak kostbare datarecovery oplossing. Vaak krijgt men hiermee de verloren data terug, maar voorkomen is beter dan genezen. Diefstal daarentegen is onomkeerbaar, daar kan geen dataherstel tegenop. Dan is het toch fijn om nog de data achter de hand te hebben middels back-ups.

Wel vindt men data wel degelijk belangrijk want maar liefst 94 procent van de Nederlandse ondervraagden heeft een antivirusbeveiligingsprogramma geïnstalleerd op de computer. Van de 6 procent die geen antivirusbeveiliging heeft, geeft aan dat het of te duur in aanschaf is (32%) of ze vinden dat de computer geen beveiliging nodig heeft (35%).

De doorsnee Nederlander is het meest bang om zijn of haar foto’s kwijt te raken. Bij de 50+ leeftijdscategorie lag het zwaartepunt op de (bank)inlog informatie, ze zijn bang om deze te verliezen. En terecht.

Het advies van Norman:
“Maak een back-up plan en wees verzekerd van de beveiliging van uw computer en uw data.
Back-ups hoeven niet ingewikkeld te zijn. Vandaag de dag zou je het al kunnen krijgen als een service die eenvoudig te gebruiken is en alles automatiseert. Als de dag komt dat u alles kwijt raakt, vertrouw mij, dan bent u blij dat u een back-up systeem heeft aangeschaft”, aldus Arne Upheim, director product marketing Norman.

Voor meer informatie:
Norman Data Defense Systems B.V.
Marketing afdeling
T.: 023 78 90 222
marketing@norman.nl
www.norman.nl

This post was submitted by AVG Business / Norman Data Defense Systems B.V..

Tags: